Chuyên mục: Sơn epoxy

Sơn epoxy hệ lăn là loại sơn 2 thành phần bao gồm 2 thành phần A và B, được trộn theo tỉ lệ nhất định. Khi pha trộn thành phần A với B, chúng tạo ra các liên kết thật sự bền vững trong mạng lưới các phân tử.

Thi công sơn epoxy tự phẳng – công nghệ sơn cao cấp ở thời điểm hiện tại

Thi công sơn epoxy tự phẳng, một trong những sản phẩm cực kỳ quan trọng trong ngành sơn. Dù không phải quá đắt tiền, màu mè nhưng nó lại được